Kalite politikamızın amacı, müşterilerimizn değişen beklenti ve ihtiyaçlarını doğru zamanda tespit ederk, bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmet üreterek koşulsuz müşteri menuniyetini sağlamaktır. Bu prensip çerçevesinde müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın yanı sıra, toplumun rafahına dakatkıda bulunmaktır.


Fabrikamızdaki tüm atık sular, arıtma tesisine gelmektedir. Arıtma kapasitemiz günlük 2.000 m3 tür. Arıtma tesisine gelen atık sular biyolojik arıtma ve kimyasal arıtmadan geçirilerek deşarj edilmektedir. Fabrika inşaatıyla birlikte devreye giren ve kesintisiz çalışan arıtma tesisine gelen atık sular "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" Tablo: 10.1'de yer alan deşarj kriterlerine uygun olarak alınmaktadır.


Fabrikamızda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar , çevre mevzuatı doğrultusunda lisanslı firmalara teslim edilmektedir.